• Международен и лицензиран транспорт на пътници.
  • Шивашка дейност занимаваща се с текстил /хавлии/.
  • Пластмасови изделия.
  • Основен производител в България на всички видове защитни пръстени за производство на хидравлични зъбни форми.
  • Производство за текстилната промишленост   България – К АД
  • Транспортна дейност /Фирмата разполага с авто парк от 10 автобуса за превоз на пътници в страната и чужбина с необходимите лицензи/.